Tarieven en betalen

De tarievenlijst staat hier onder op deze webpagina, deze codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). 
 

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing. 

Verzekeraars 

Wij hebben geen contracten afgesloten met verzekeraars. 

Momenteel kunnen wij alleen bij CZ, Zilveren kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland Zorgverzekeraar, Delta Lloyd en Ohra, de rekening direct bij de zorgverzekeraar indienen. Dit gaat alleen als u aanvullend verzekerd bent. Wij versturen de nota naar uw verzekering. Zij betalen ons het deel dat u vergoed krijgt. Vervolgens ontvangt u van ons alleen nog een nota van het resterende bedrag. 

 

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de NZA. 


Vragen over de rekening 

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).  Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen: 

- per pin 

- via overschrijving