Gewoon Gaaf! 

Persoonlijke zorg op maat voor uw kind.

Gewoon Gaaf, doe je mee?

Al onze teamleden zijn gespecialiseerd in kindertandheelkunde. Wij maken namelijk gebruik van de Gewoon Gaaf-methode. Dit is een methode ontwikkeld in Denemarken. Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden! Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de methode kan leiden tot 70% minder gaatjes. Dit onderzoek is uitgevoerd in Den-Bosch bij kinderen tussen de 6-9 jaar.

Folder Gewoon Gaaf 

Hoe gaat Gewoon Gaaf in zijn werk? 

Het doel van Gewoon Gaaf is dus een gaaf gebit! Een gebit zonder gaatjes, dat wil natuurlijk iedereen. Iedere controle voeren wij een plaque test uit. De tanden worden roze gekleurd en schoongespoeld. Alle plaque die niet goed is weggepoetst kleurt roze en daardoor kunnen we precies zien waar we nog wat moeten bijsturen. We maken dus gebruik van een risico- inschatting. Daarnaast bekijken we: Hoe goed zorgt de ouder en het kind voor het gebit van het kind? Hoe is het met zijn mondhygiëne? Breken er tanden of kiezen door? Is het kind aan het wisselen? Heeft hij (beginnende) gaatjes in zijn gebit? Op basis van deze risico- inschatting, bepaalt de behandelaar het moment waarop hij de (ouder van) het kind weer in de mondzorgpraktijk wil terugzien. Soms zal hij de kiezen extra beschermen (sealen) of een fluoridebehandeling geven. De invulling en uitvoering van de preventiemethode kan dus binnen een gezin verschillen. Gewoon Gaaf kijkt tenslotte naar ieder individu.


 

Wij zullen tijdens de behandeling dan ook gebruik maken van de ‘tell-show-do’ methode. Hierbij wordt eerst uitleg gegeven aan het kind. Vervolgens laten wij dit met onze voorbeeld borstel zien in de mond. Als ouder is het dus ook erg belangrijk om goed mee te kijken! Tenslotte laten we het kind zelf poetsen om te bekijken of hij/zij alles heeft begrepen.
Indien nodig geven wij nog wat plaque tabletjes mee voor thuis. Zo kunnen ouder en kind samen actief aan de gang thuis. Samen oefenen zal in het begin ook nodig zijn. 

Tanden poetsen en na poetsen

Een gezonde mond begint met het op de juiste manier zorgvuldig poetsen van de tanden en kiezen met fluoridetandpasta. Gewoon Gaaf-mondzorgverleners coachen hun patiënten daarbij. Meestal willen kinderen al op zeer jonge leeftijd zelf hun tanden poetsen. Dat is prima. Stimuleer dat vooral. Maar kinderen poetsen nog niet overal even goed. Daarom is hulp nodig!
 De Gewoon Gaaf-methode helpt kinderen hun gebit gaaf te houden. Onder begeleiding van de mondzorgverlener kunnen ouders, samen met hun kind het gebit gaaf en zijn mond.
Goed tandenpoetsen gaat niet vanzelf, dat moet een kind leren. Kinderen tot ongeveer 10 jaar maken hun tanden en kiezen nog niet echt goed schoon. Het advies is daarom de tanden en kiezen bij kinderen tot die leeftijd ten minste 1 keer per dag na te poetsen, ook als elektrisch wordt gepoetst. Met het na poetsen maken ouders tevens duidelijk hoe belangrijk deze dagelijkse verzorging is. Zo wordt tandenpoetsen een goede gewoonte. Ook na het tiende jaar blijft het belangrijk dat ouders en mondzorgverleners het tandenpoetsen begeleiden en controleren.

Gewoon Gaaf! Doe je mee?